Yayın Kurulu

  1. Ana Sayfa
  2. Yayın Kurulu
Türkiye Günlüğü Abone

Yayın Kurulu

Yazı Kurulu
Beşir Ayvazoğlu / Erol Göka / Erol Özvar / Fetullah Akın / Gökhan Çetinsaya /      Gültekin Yıldız / Hüseyin Yayman / İhsan Ayal /  İhsan Fazlıoğlu / M. Can Doğan / M.Naci Bostancı / Mehmet Öz / Mehmet Özden / Mustafa Çalık / Nabi Avcı /            Senail Özkan / Sıddık Çalık / Tuncay Önder / Vedat Bilgin


Danışma Kurulu
İlber Ortaylı / Korkut Tuna / Mehmet Genç / Mustafa İsen / Nur Vergin

Cedit Neşriyat Ltd. Şti. adına Sahibi ve Genel Yayın Müdürü
Mustafa Çalık

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Taha Çalık

 

ARŞİV