Son seçim: Janus’un iki yüzü
Prof. Dr. H. Aliyar Demirci

Özet

Yeni bir hükümet sisteminin benimsendiği 2017 Referandumunun, bu hükümet sisteminin ilk parlamentosunun ve Cumhurbaşkanının belirlendiği 24 Haziran 2018 genel seçimlerinin ardından, mahalli seçimlerle bir serinin sonuna geldik. Bu seçimlerin ardından 4,5 sene seçim yapılmayacak olmasının da tesiriyle süreç çekişmeli geçti.  Kimi yorumcular Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mahalli idareleri artık önemsizleştirdiğini öne sürdü. Oysa mahallî idarelerin anayasadan kaynaklanan tüzel kişiliği, devlet tüzel kişiliğinden farklı bir tüzel kişiliğe dayanması, karar ve yürütme organlarının “genel oya” dayalı olarak oluşması ve yaklaşık 35 senedir kendi başlarına varlık gösterebilecek gelir kaynaklarına sahip olması,  bu iddiayı peşinen hükümsüz kılacak kadar açıktı. Ayrıca belediyeler Türkiye’de de siyasetçi sınıfının çıkış yapabileceği önemli bir mecra olma hususiyetini sürdürmekteydi. Seçimden hemen sonra mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Meclis oturumlarını internetten canlı yayımlatmaya başlatması, bunun yol ve yöntemlerinin günümüz dünyasında daha da fazla olduğunu göstermekteydi.…

Anahtar Kelimeler