Amerikan tarihini farklı okumak: Kuruluş ve anayasa tarihine alternatif bir bakış
İlknur Türe

Özet

Amerika topraklarında İngiltere ve Fransa arasında büyük bir sömürge paylaşımı mücadelesi bu iki büyük devlet arasında 7 yıl sürecek olan bir savaşa neden oldu. Her ne kadar bu savaştan İngilizler galip olarak çıkmış olsa da ekonomik açıdan İngiltere’nin kaybı büyük oldu. Bu durumun da etkisiyle Amerika kolonilerinden çeşitli isimlerle vergi almaya çalıştı İngiltere. Ancak her bir vergiye karşı çıkan Amerikalılar sonunda “Boston Çay Partisi” adı verilen bir protesto hareketi ile isyan başlatmış oldular. Doğu Hindistan Şirketinin çaylarını Amerika’ya getirmiş olan İngiltere yaklaşık 100 kişinin isyan hareketi ile karşılaştı.  “Sons of Liberty” adı verilen gizli bir örgütün düzenlediği protestoda gemideki çaylar denize döküldü-isyancıların başı Samuel Adams’tı (ironik bir şekilde ileride sonraki dönem isyancıların en çok karşısında olacak olan adam). İngiletere’nin buna tepkisi sert oldu ve “Intolerable Act”  adı verilen kanunla katı yaptırımlar getirildi. Tüm bunlarla mücadele etmek için 1774 yılında ilerde ABD’ni kuran ve anayasayı yapacak olan kurucu babalar bir kongre düzenledi. Birçok eyalet temsilcisi de bu kongreye katıldı. Kongrede kolonilerin kendilerine ait karar verme yetkilerinin ve yasadışı olarak konulan vergilerin sadece kendilerince hazırladıkları yasalarla mümkün olacağı belirtildi. Ardından başlayan Amerikan Bağımsızlık Savaşı kısa zamanda her yere yayıldı. 1776’da  Philadelphia’da 2. kongre toplandı.  En sonunda taraflar anlaşarak 4 Temmuz 1776 yılında bağımsızlık bildirgesi yayınlandılar.  Bu savaşın galibi Fransızların da yardımı ile Amerikan kolonileri oldu; 1783’te imzalanan Paris Barış Antlaşmasıyla, Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlığı resmen kabul edildi. 1787 yılında hazırlanan federal anayasa ile de 1789’da George Washington kurulan birleşik devletin ilk başkanı seçildi. Devrim liderleri de bu yeni kurulan bağımsız devletin kurucu hükümetinde görev başına geçtiler.

Anayasanın yapılışına giden bu sürecin kısa hikâyesinden sonra konumuzun esasını oluşturan anayasanın yapılışı ışığa çıkmamış yönleri ile bu makalede anlatılacaktır…
 

Anahtar Kelimeler