Türk tarih yazımında Birinci Dünya Savaşı
Ömer Turan

Özet

Osmanlı İmparatorluğu Türk tarihinin zirvesidir.  Üç kıtada hüküm sürmüş, en güçlü ve en uzun yaşamış Türk devletidir.  Ve Birinci Dünya Savaşı bu büyük İmparatorluğu sona erdirmiştir.  Birinci Dünya Savaşı, dolayısıyla, Türk tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.  Üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra Türk tarihçilerinin bu savaşla ilgili ciddi bir literatür oluşturmuş olmaları beklenir.  Bu çalışma askeri, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan Türk tarih yazımında Birinci Dünya Savaşı konusunda nelerin üretildiğini, hangi konuların üzerinde bilhassa durulup hangi konuların ihmal edildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’na İttihat ve Terakki Partisi yönetiminde girmiştir.  İttihatçı olanlarla İttihatçılara karşı olanlar arasında 1908’de başlayan rekabet takip eden yıllarda da şiddetlenerek varlığını sürdürmüştür.  Bu rekabet ve tartışma Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda İttihatçıların yönetimden ayrılmalarıyla bitmemiştir.  Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı’na dair Türkiye’de tartışılan konular İttihatçılık tartışmalarının gölgesindedir.  Bu bakımdan İttihatçılara bakış açısının şekillendirdiği iki kanat söz konusudur…

Anahtar Kelimeler