Kendi bumerangı ile kafası kırılanlar
Cengiz Anık

Özet

Cumhuriyet Tarihinin en önemli ve en stratejik seçimini 24 Haziran 2018 tarihinde icra ettik. Neden önemli ve stratejik olduğuna dair pek çok tartışma yapıldı. Pek çoğu devam ediyor ve edecek.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bakanlıklar, başkanlıklar, kurullar, ofisler ve bağlı kuruluşlar oluşturuldu. Başbakanlık artık yok, başbakanlık bürokrasisi de. Pek çok müsteşarlık, genel müdürlük, daire başkanlığı ortadan kalktı. Bunların bir kısmı cumhurbaşkanlığı bünyesinde farklı bir isimle teşekkül ettirildi. Kural koyma, atama, görev, yetki, yükümlülük dağılımları, norm kadrolar gibi pek çok işlem cumhurbaşkanlığı uhdesine alındı. Yürütme tümüyle yeni bir işlem, ilişki ve hiyerarşi ağına bağlandı. Kısacası Türkiye Cumhuriyeti devleti; darbesiz, kansız, gürültüsüz, patırtısız bir biçimde, Cumhuriyet tarihinin en köklü ve en kapsamlı yapısal reformuna konu oldu.

Siyasal partilerde de ciddi değişiklikler oldu. AK Parti seçimlerden başarısız çıktı. Seçimlerdeki keyifsiz ve gönülsüz hali gözden kaçmadı. Son dem yürüttüğü seçim kampanyasının parsasını da MHP topladı. Her zamanki gibi Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek başınaydı ve seçimin tek başına mutlak galibiydi. Anlaşıldığı kadarıyla da kısa bir süre sonra idrak edilecek kongrede bunun sonuçlarını daha bariz göreceğiz.

Siyasal partiler karşılaştırıldığında kuşkusuz ki seçimin galibi MHP’dir. MHP, seçmenin ihaneti asla affetmeyeceği gerçeğinin nimetine mazhar oldu. Kendisi ciddi bir kampanya yürütmese de, HDP dışındaki siyasal partilerin söylemlerine bir biçimde argümanlarının sirayet etmesinin keyfini çıkardı. Elbette, kendisine ömür biçenlerin de ağzının payını verdi…

Anahtar Kelimeler