24 Haziran Seçimleri: AK Parti ve hâkimiyetin sürekliliği
Doç. Dr. Mustafa ALTUNOĞLU

Özet

24 Haziran 2018 tarihinde, Türkiye’de seçmenler sandık başına gittiler; aynı zarfın içine iki farklı pusula yerleştirerek oylarını kullandılar. Oy pusulalarının biri cumhurbaşkanlığı seçimine münhasırdı. Diğeri ise genel seçimler için hazırlanmıştı. 24 Haziran akşamı oy pusulalarının sayımı neticelendiğinde bir yandan Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer yandan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) seçim yarışını rakiplerinin önünde tamamladıkları bir tablo ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan 50.068.627 toplam geçerli oyun % 52.9’unu elde etti. AK Parti ise, bir önceki genel seçimle karşılaştırıldığında yaşadığı kayda değer oy kaybına rağmen, 50.137.175 toplam geçerli oyun %42,56’sını alma başarısını gösterdi. Yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girişinin eşiğinde bu sonuçlar sayesinde hem Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı görevini bir kez daha üstlenme hakkı kazandı hem de AK Parti hâkim parti vasfını muhafaza edebildiği bir sonuca ulaştı.

3 Kasım 2002 tarihinden başlayıp 24 Haziran 2018’e kadar geçen sürede Türkiye’de 14 seçim yapıldı. Bunlardan 6 tanesi parlamento dağılımını belirlemeye yönelik genel seçimlerdi. Ayrıca, iki kez cumhurbaşkanını ve üç kez yerel yöneticileri belirlemek amacıyla seçmenler sandık başına gittiler. Son olarak 2002-2018 arasında Türkiye’de üç defa referandum yapıldı. Bu referandumların her biri 1982 Anayasası’nda yapılacak bir dizi değişikliğin oylanmasına yönelik idi. Sıralanan seçimlerin tümünde AK Parti az ya da çok beklentilerine karşılık buldu diyebiliriz. AK Parti, 2009 yerel seçimlerinde ve 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde rakiplerini açık ara geride bırakmayı başarsa da kısmî bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Buna karşılık diğer seçimlerin tamamında sonuç AK Parti kadrolarının yüzünü güldürecek cinstendi. Son tahlilde, söz konusu 14 seçimden arta kalan temel bulgu, siyasi tarihimiz içinde daha önce bir benzerine rastlanmayan türden bir başarı örneğidir. Okumakta olduğunuz çalışma, AK Parti’nin 15 yıl boyunca girdiği her seçimde elde ettiği seçim zaferlerinin ardındaki dinamikleri anlama çabasının bir ürünü olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler