Muztarip topraklarda ışık olacak
Mustafa Kahramanyol

Özet

İnsanlık, var olalı beri, açlık, hastalık, cehalet, saplantılar, ayırımcılık, aşağılama, iftira, kıskançlık, her türlü zulüm, sürgün, esaret, öldürme, sömürgecilik vs. şekillerde tezahür eden olaylardan ötürü çok çekmiştir. Medeniyetin şahikasına çıkılmış olunduğu iddia edilen son üç asırda bile bu illetler yaygın bir şekilde varlığını sürdürmektedirler. 
Filistin ise, özellikle son yüz yıldan beri, bu illetlerin şiddetle yaşanmakta olduğu bir bölgedir. Özellikle de Kudüs şehrinin kendisi bu tür sefaletin ve zulmün en kesif olduğu yerdir. “Rüzgâr ise denî dehr ise sarraf değil”.
Yahudiler için bu kavganın sebepleri daha çok dini olmakla beraber, sonraları Siyonizim’in de etkisiyle siyasî bir şekle bürünmeye başlamıştır. Yahudiler’in inanışlarına göre, Filistin bölgesi kendilerine Tanrı tarafından vaad edilmiş ve kendileri üstün kılınmıştır. Bu duygu ile, MS 70 yılında Romalılar tarafından bölgeden sürüldükten sonra, yaklaşık 2000 yıl uzak kaldıkları kutsal topraklara dönüş mücadelesini hiç bırakmamışlar, saçılım dönemlerinde hep kendilerine vaad edilmiş topraklara dönme hayaliyle yaşamışlardır. 19. yüzyıl Avrupa’sında Yahudi düşmanlığının artmasının ve ırkçılığın bir sonucu olarak ortaya çıkan Siyonizim, İsrail Devleti’nin kuruluşuna giden süreci başlatmıştır. Bu dönemde, Avrupa’da bir Yahudi devletinin varlığına hayır diyen güçler, 1897 yılında Bazel’de yapılan Birinci Siyonist Kongresi’nde “Halkı olmayan bir ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka devretme” şeklinde ifade edilen Filistin topraklarında bir Yahudi devletini kurma fikrini ciddiyetle desteklemeğe başlamışlardır…

Anahtar Kelimeler