İslâm düşünce tarihinde siyasetin akaide evriliş hikâyeleri
Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Özet

Müesses İslâm tarihi Hz. Peygamber’in vefat ettiği günden itibaren neredeyse on beş asır boyunca sayısız siyasi niza, kavga ve hesaplaşmaya sahne olan dramatik bir tarihtir.

Anahtar Kelimeler

mustafa öztürk