Türkmen savaş makinesi—3: İktidar oyunları
Prof. Dr. Tufan Gündüz

Özet

Şah İsmail 1524’te vefat ettiğinde oğullarının en büyüğü olan Tahmasp henüz 14 yaşındaydı. Bütün Kızılbaş reislerinin derin hayal kırıklığı yaşadığı ve nasıl hareket edeceklerini bile bilemedikleri o acılı günde Şah İsmail’in kudretli eşi Taçlı Begüm, Tahmasp’ın kolundan tutarak Divanhane’ye getirdi ve tahta oturttu: “İşte yeni şahınız! Şimdi ona itaat edin!” Derler ki, bu esnada Dev Sultan ve Köpek Sultan da oradaydı, hattâ Tahmasp’ın bir elinden biri, diğerinden öbürü tutmuştu…

Anahtar Kelimeler