Sudan, Millî Mücadele ve Mustafa Kemal (Atatürk)
Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Özet

XIX. yüzyılda batı sömürgeciliği Afrika kıtasını doğrudan hedef almış ve burada yaşayan milletleri haksız işgallerle birlikte sömürgeleştirmiştir. 1884- 85 yıllarında, Berlin Konferansı sırasında Avrupalı devletlerin kendi aralarında anlaşmalarıyla birlikte Afrika, batı emperyalizminin doğrudan hedefi haline gelmiştir. 1870’li yıllarda Afrika’nın ancak onda biri sömürgeyken, bu oran 1890’lı yıllarda tam tersine dönmüş ve kıtada sömürge olmayan ülke oranı onda bire ulaşmıştır. Afrika’nın büyük bir çoğunluğu Osmanlı Devleti idaresine tabiiyken, batı sömürgeciliği Osmanlı’yı bölgeden çıkarmak istemiştir. İtalyanların, Afrika’daki sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmalarıyla birlikte, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da elinde kalan son toprağı olan Trablusgarp ve Bingazi bölgeleri, 29 Eylül 1911’de bir işgal girişimi ile karşı karşıya kalmıştır. 1911’de İtalyanların Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ile birlikte başlayan süreç içerisinde; Türkiye’nin vermiş olduğu millî mücadele aralıksız on iki sene boyunca devam etmiş ve ancak 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edilmesiyle son bulmuştur…

Anahtar Kelimeler