Teşkilât-ı Mahsûsa ve Cermen esir kamplarındaki Tatarlar
Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz

Özet

I. Dünya Savaşı esnasında gerek Kırım gerek Kazan ve gerekse Si­birya Tatarları arasından Rus ordusuna alınmış askerler vardı. Ruslar tara­fından özellikle Alman ve Avusturya-Macaristan ordularına karşı savaşı­lan cephelere sevk edilen Tatar askerlerden on binlercesi esir düşmüştür. Almanya’nın Wünsdorf ve Avusturya’nın Eğer kamplarında esaret hayatı yaşayan bu askerlerle ilgili mühim faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin en önemlisi ise Tatarların Türkiye’ye getirtilmesi yolundaki ça­lışmalardır. Tatarların –kendi rızalarıyla­­­– Osmanlı ordusunda gönüllü olarak istihdamı ya da göçmen olarak Türk topraklarına yerleştirilmeleri­ni hedef alan ve uluslararası ilişkiler açısından büyük önem taşıyan Türk yaklaşımı soydaşlarında makes bulmuşsa da istenilen her şey arzu edildi­ği gibi gerçekleştirilememiştir…

Anahtar Kelimeler