Türk modernleşmesini yeniden düşünmek: Bülent Ecevit’in Kemalizm yorumu üzerine düşünceler
İlyas Söğütlü

Özet

Tarihsel bakımdan bir Batı deneyimi olarak yaşanmış olan modernlik, toplumsal dinamiklerin yarattığı ve düşünce ile eylem arasında diyalektik ilişki hattı üzerinde biçimlenmiş bir olgudur. Batı dışı dünyada ise modernleşme, genellikle, Batı’nın ekonomik, askeri ve siyasi baskısını dengelemek üzere devlet gücünü tahkim etmek gibi zorunluluktan kaynaklanan bir tepeden inme devlet projesi olarak gelişmiştir. Bu ve bunun gibi daha pek çok neden, bu dünyada, modernleşmenin, eleştirellik ve düşünümsellik ögesinden yoksun bir karakter kazanmasına neden olmuştur. Dünyada devlet eliyle modern toplumu yaratma yönündeki ilk girişim olan Türk modernleşmesi de bu genel eğilimin dışında değildir.  Ancak bu genellemenin aksine, Türkiye’de, modernleşme yöntemi ve deneyimi üzerine yeniden düşünen ve getirdiği önerilerle modernleşme sürecinin daha sahici bir nitelik kazanmasına katkı sağlamak isteyen figürler de yok değildir. Türk siyasal ve entelektüel yaşamının önemli aktörlerinden biri olan Bülent Ecevit bunlardan biridir ve ancak onun bu konumu, bugüne değin dişe dokunur bir akademik inceleme konusu yapılmamıştır… 

Anahtar Kelimeler