“Tanrı’nın ölümü”nün politik bir yorumu olarak postmodernizm
Derda Küçükalp

Özet

Postmodernizm ile ilgili bir tartışmada, postmodernizmden ne anladığımızı açıklığa kavuşturmak önemlidir. Pejoratif anlamıyla postmodernizm; hakikati, evrenselliği ve aklı reddeden bir düşünce biçimine karşılık gelir. Postmodernizmi eleştirenlerin çoğu bu anlamı çıkış noktası almış ve postmodernizimin “ne olsa gider” anlayışıyla elimizde eylemleri değerlendirebileceğimiz hiçbir ölçüt bırakmadığını iddia etmişlerdir. Biz postmodernizmi pejoratif anlamıyla ele almıyoruz. Bize göre, postmodern olarak nitelenen düşünürlerin modern düşünceye ilişkin değerlendirmeleri dikkate alındığında, postmodernizmin de, bu değerlendirmelerde gizli etik bir referansa sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu referans, farklılığa yönelik duyarlılıktır. Postmodernizm için farklılıkların hayat bulabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri iyi bir şey iken bunu engelleyen gizli ya da açık her türlü baskı ise kötü bir şeydir. Postmodernizmin hakikat, evrensellik ve akıl eleştirisi söz konusu duyarlılıktan beslenir. Postmodernizme göre, evrensel hakikat ve akıl anlayışına dayalı bir düşünme biçimleri, aynılık mantığını dikte ederek yaşamı belirli bir kalıba sokmaya çalışmaları ve böylece yaşamın olumsallığından kaynaklanan farklılıkları yadsımaları nedeniyle sorunludur. Söz konusu düşünme biçimleri, hakim yaşam tarzının kendisini “hakikate” ve “akla” uygun olanla (yani “evrensel” olanla) özdeşleştirerek diğer yaşam tarzlarından üstün olduğunu iddia etmesine imkan sağlar ve böylece toplumsal yaşamda belirli bir yaşam tarzının hakimiyetini meşrulaştırıcı bir işlev görür… 

Anahtar Kelimeler

derda küçükalp