1. Dünya Savaşı’nda Darfur Sultanlığı ve Ali Dinar hareketi
Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Özet

1820’li yıllarda Sudan’ın Kızıldeniz sahili, Osmanlı Devleti’nin doğrudan hakimiyetinde olup  Habeşistan Eyaleti’ne bağlanmıştı. Sudan topraklarının iç kısımları ise; her ne kadar doğrudan doğruya İstanbul’a bağlı olmasa da Osmanlı Devleti idaresine tabiî idi. Sudan’daki yerel sultanlıklardan “Harar, Fur ve Darfur Sultanlıkları”, Osmanlı hakimiyetini kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile karşılıklı ilişkiler tesis etmiştir.

“Fur’ların Yurdu” anlamına gelen Darfur bölgesinde 16. yüzyılda, Musa Süleyman Solong tarafından bir sultanlık kurulmuştur. Osmanlı Devleti ile karşılıklı ilişkiler tesis eden Darfur Sultanları, İstanbul’a elçiler göndererek, Osmanlı padişahını bir otorite olarak benimsemişlerdir. Sudan topraklarının iç kısımlarında fiili olarak mevcut bulunan Osmanlı merkezî hakimiyeti zamanla yayılmış, 1874 yılında Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Mısır Hidivliği, Darfur’u topraklarına katınca, Darfur Bölgesi de resmi olarak Osmanlı idaresi altına girmiştir…

Anahtar Kelimeler