TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ
Koçi Bey risalelerinin malî tarih açısından analizi
Recep Temel

Özet

622 yıllık devlet ömrüne sahip olan Osmanlı Devleti’nin bu devamlılığı nasıl sağladığı önemli bir konudur. Oldukça geniş bir coğrafyada hâkimiyet tesis etmenin idari, askeri, ekonomik, mali, ilmi vs. birçok sebebi bulunmalıdır. Bu açıdan Osmanlı Devleti’ni emsalleri arasında farklı kılan sebeplerin araştırılması ve bunun her yeni ilmi disiplin açısından irdelenmesi günümüz açısından ehemmiyet taşıyan bir husustur.

Koçi Bey, Osmanlı bürokrasisinde uzun yıllar görev yapmış ve bu süreçte edindiği tecrübeleri kayıt altına almış ve bunları döneminin padişahlarına risaleler tarzında sunmuş bir düşünürdür. Kendi ifadesiyle bu risaleleri yazmaktan amacı, kendi nefsini tatmin etmek değildir. Kadim uygulamaların, risalelerinde ele aldığı gerekçelerle terk edilmesinin devlet ve millet hayatında meydana getirdiği olumsuzlukları teşhis etmiş olması ve bunların, mesuliyet alınarak düzeltilebileceğine itibar etmesidir…

Anahtar Kelimeler