TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ
Değerler eğitimi”nden din eğitimine - demokratik zihniyetin
Mustafa Kök

Özet

İnsan denen varlığı manevî değerlerle donatan ve en ilkel denilen dinden en mükemmel olduğuna inandığımız - bizim inancımıza göre - İslâmiyet’e kadar, insanı eşyadan ve diğer her çeşit canlıdan üstün hâle getirdiği kabul edilen inanç manzumeleri, toplumlar için vazgeçilmezdir. Özellikle tarihten günümüze kendi millî kültür ve şahsiyetimizin yoğrulmasında gerek eski Gök Tanrı dininin, gerekse bin yıldan beri yaşaya geldiğimiz İslâmiyet’in yeri ve değeri ise, diğer milletlerin din-toplum ilişkisindeki etkileşimlerinden daha da önemli sayılsa gerek. (Askerine peygamberinin adıyla hitap eden, peygamberinin ruhu incinir endişesiyle Mescid-i Nebevî’nin tamiri sırasında çekiçlerin tokmağına keçe sardıran başka bir millet var mı acaba?) Yani, dinleriyle bu anlamda özdeşleşecek kadar etkileşim içine giren başka hangi milletlerin olduğu tartışılmaya değer bir konu…

Anahtar Kelimeler