TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ
Servet ve güvenlik arasında Osmanlı Sultanı
Erol Özvar

Özet

Bu deneme, iktisat teorisi içinde yeni-kurumsalcı okul içerisinde değerlendirilebilecek Yoram Barzel’in ortaçağdan günümüze Avrupa tarihi içinde hukukun üstünlüğüne dayalı kurumların evrilişi konusunda kullandığı bir hipotezden yola çıkarak Osmanlı tarihi içinde sultanların kul zümresiyle olan malî ve siyasî ilişkilerini farklı bir zeminde tartışmayı hedeflemektedir. Burada yapılmak istenen, yeni-kurumsalcı okulun temel varsayımları ve hipotezlerini farklı bir tarih tecrübesinde teyid etmek olmadığı gibi, ilgili varsayım ve hipotezler çerçevesinde farklı bir tarihi yargılamak da değildir. Bundan ziyâde, geçmişten bugüne Batı’da ve ağırlık Osmanlı coğrafyasına verilmek kaydıyla Doğuda kurumların birbirinden farklı kulvarlarda evrilişini konu edinerek, teori ve tarihî pratik geçişliliği içerisinde tartışabilmek kaygısı ağır basmaktadır…

Anahtar Kelimeler