Birikim’in İslamcılığı İslamcılığın Birikim’i: Birikim dergisi’nde İslamcılık tartışmalarının tahlil ve tenkidine mukaddime
Enes Şahin

Özet

Memleketimizde her şeyin İslam ile mukayyet olduğu sarih bir hakikattir. Düşünce dünyamızda Türkiye ile İslam aynı şeyi ifade eder. Din, devlet, mezhep ve milletin birbiri yerine kullanılmasında hiçbir sakıncanın görülmediği dünya tasavvurumuzda Türkiye’nin ikbali uğruna mücadelenin aynı zamanda İslam uğruna mücahede olduğu da erbabınca bilinir. Böylece devlet ve millete hizmetin aracı olarak siyaset, dini bir çehreye bürünür. Şunu söylemek mümkündür ki siyaset etmek Türkler için farz-ı kifaye hükmündedir. Düşüncenin de bir siyaseti olduğuna göre İslam ve İslamcılığa istikamet tayin etme niyetindeki olanların da tahlil ve tenkidini yapmak zaruret haline gelir….

Anahtar Kelimeler