TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ
Politikanın popüler kültür boyutu
Yeşim Gökben Özmen

Özet

Bu yazının amacı, popüler kültür temelinde politikanın teorik bir çerçevelemesini oluşturmaya çalışmaktır. Bu doğrultuda politikanın genelde kültürel, özelde popüler kültür boyutunun çoğunlukla göz ardı edilmiş olmasının eksik bıraktığını düşündüğümüz hususlara değinmektir. Ağırlıklı biçimde popüler kültür çerçevesinde şekil aldığının anlaşılması, politikayı analiz etmede birçok boyutu ortaya çıkaracağından; politik olguya teorik bakışımızı zenginleştirmeye de imkân tanıyabilir. Günümüzün en önemli kültür eleştirmenlerinden Fredric Jameson (2005), toplumsal hayatımızda hemen her alanın kültürel bir temelle bağlantılı hale geldiğini söyler. Politikanın, toplumsal hayatın birçok bakımdan odağında olduğu düşünüldüğünde; kültürel olanın kendi yönünde, politika olgusunu da başkalaştırdığı veya en azından klasik şekilde algılandığından daha farklı bir konuma yerleştirdiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler