Türkiye’nin yeni yol haritası: 16 Nisan Referandumu
Haydar Barış Aybakır

Özet

Türkiye, siyasî hayatına damgasını vuran bir halk oylamasını daha geride bıraktı. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum, gerek kampanya sürecinde yaşananlar, gerek sonuçları itibariyle birçok gelişmeye ve sürprize açık bir zemin meydana getirdi. 18 maddelik Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te kabulü sonrası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında gerçekleştirilen halk oylaması, kuşkusuz Türkiye’nin, özellikle siyasî alanda uzun bir süredir talepkâr olduğu Türk tipi başkanlık sisteminin ve birçok ihtiyacın karşılanmasına yönelik bir girişimdi ve şimdiden ülkenin siyasî hafızasında muhtemel getirileri ve götürüleri ile yerini aldı.

Mevcut tartışmalar veya kimi ihtiyaçların karşılanıp karşılanamadığı, alınan kararların doğru mu,  yanlış mı olduğu başka bir tartışma konusu. Biz burada Evet ve Hayır blokları üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yapmaya çalışarak referandumun muhtemel sonuçları üzerine serin kanlı bir değerlendirmede bulunmaya çalışacağız. Evet blokunu ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ile ona en büyük desteği veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oluştururken, Hayır blokunda da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) bulunmaktaydı. Biz de seçmen davranışını ve vermeye çalıştığı mesajları bu partilerin kendi aralarında kurdukları bloklar üzerinden (tablolar eşliğinde) 1 Kasım 2015 ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ile karşılaştırarak okumaya çalışacağız. Ama daha öncesinde 16 Nisan’da gerçekleştirilen halk oylamasının ehemmiyetinin anlaşılması için kısaca da olsa Türkiye’nin referandum tarihini gözden geçirmekte fayda var… 

Anahtar Kelimeler

haydar barış aybakır,16 nisan referandumu