Türkmen savaş makinesi – 1
Prof. Dr. Tufan Gündüz

Özet

XIV. Yüzyıl ortalarında, Hazar Denizi’nin güneybatı sahilinde yer alan Erdebil kasabası ciddi bir dinî-politik kriz ile çalkanmaya başlamıştı. Bölgenin en güçlü tarikatı olan Safeviye’nin mütevazi şeyhi Şeyh İbrahim vefat etmiş, posta kimin oturacağı konusu tartışma yaratmıştı. Şeyh İbrahim’in oğlu Cüneyd, postun en güçlü varisiydi. Burası tamam da amca Şeyh Cafer, Cüneyd’in tarikatın başına geçmesinden derin bir rahatsızlık duyuyor ama müritlere de gücü yetmiyordu. Çareyi bölgenin hâkimi Karakoyunlu Cihanşah’a başvurmakta buldu. Cüneyd’in “Bu dünyanın sultanlığına meyilli olduğunu, derdinin tarikat şeyhi olmak olmadığını” üslubunca izah etti…

Anahtar Kelimeler

tufan gündüz