FETÖ’nün genel karakteristiği ve teolojisi
Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Özet

1960’lı yılların ikinci yarısında Fethullah Gülen adlı şahıs tarafından kurulan ve son birkaç yıla kadar “Cemaat”, “Camia”, “Gülen Cemaati”, “Hizmet Hareketi” gibi çeşitli isimlerle anılan FETÖ’nün (Fethullahcı Terör Örgütü) teşkilat yapısı, faaliyet tarzları ve küresel düzeydeki çok boyutlu angajmanları dikkate alındığında, bu örgütü dinî bir cemaat veya sivil toplum kuruluşu olarak tanımlamak imkân dâhilinde değildir. Hâl-i hazırda müseccel bir terör örgütü olarak kodlanması gerektiğinde hiçbir tereddüt bulunmamakla birlikte, yapısal özellikleri bakımından FETÖ’nün “efradını câmi ağyarını mâni” şekilde tanımlanması oldukça zor görünmektedir. Tanımlama zorluğu örgütün yerel ve küresel düzlemdeki sosyal, siyasal ve kültürel akışkanlık içerisinde kendini sürekli yenilemesi, bir bakıma mütemadiyen evrim geçirmesiyle ilgilidir. FETÖ’nün evriminde birkaç önemli aşamadan söz edilebilir. Bazı araştırmacılara göre 1970-1983 yılları örgütün “dinî grup/cemaat” tarzında oluşum dönemi, 1983-1997 yılları kurumsallaşma ve Türkiye sathına yayılma dönemi, 28 Şubat 1997 ve müteakip yıllar zoraki liberalleşme1 ve aynı zamanda devletin kritik kurumlarında kolonileşme dönemi olarak tespit edilebilir. 17/25 Aralık 2013 operasyonu ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü ise örgütün kendini terörle tescillediği döneme karşılık gelir.

Anahtar Kelimeler

mustafa öztürk,15 temmuz